O Kancelarii

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i korporacyjnym, przy zachowaniu najwyższej staranności, rzetelności a także poszanowaniu prawa i zasad etyki zawodowej.
Możliwość nawiązania współpracy m. in. z biegłymi rewidentami, tłumaczami, wywiadowniami gospodarczymi oraz detektywami wzbogaca ofertę Kancelarii poprzez stworzenie szansy kompleksowego rozwiązywania problemów naszych Klientów.

Adwokat Aleksandra Witeszczak

Adwokat Aleksandra Witeszczak

  • Kontynuując wielopokoleniowe tradycje rodzinne ukończyła studia prawnicze.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.  
  • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, a w  szczególności:  w obsłudze podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych,  prawie lokalowym, a także w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz ochronie dóbr osobistych. 
  • Uczestniczyła w przeprowadzaniu  wielomilionowych transakcji kapitałowych. Ma bogate doświadczenie w obsłudze spółek komunalnych.

W wykonywaniu praktyki zawodowej kieruje się zasadami poszanowania prawa, etyki  zawodowej, a także wrażliwością na problemy społeczne.  

41-902 BYTOM, Plac Kościuszki 9/38 (na przeciw CH Agora)